Tabăra „Străjerii cetății” - a doua ediție, 10-13 septembrie 2015

Viața parohiei Februarie 11, 2016

     Ideea unei tabere pentru copiii din Agârcia a apărut pe de o parte, pentru că se simțea nevoia unei lucrări deosebite pentru tineret, iar, pe de altă parte, pentru că au apărut exemple concrete de tabere organizate în parohii asemănătoare ca mărime, ca putere. Văzând că e posibil, că se poate și cu mijloace mai puține, doar dorință să fie,  curajul de a organiza și în satul nostru tabără pentru copii a venit de la sine. Și așa, în septembrie 2014 am purces la treabă. Au participat 20 copii și tineri din parohie și 20 din orașul Piatra Neamț. S-au simțit extraodinar în cele trei zile pe care le-au petrecut împreună. Tinerii atoreni din Iași, trimiși din partea Mitropoliei ca animatori, au fost la înălțime. La sfârșit, după ce a avut loc un spectacol pregătit de participanți, despărțirea a fost, pentru cei mai mulți, dureroasă. Și acesta a fost un semn că tabăra și-a atins scopul propus: de a apropia pe tineri între ei, de se crea o atmosferă caldă în care nimeni să nu fie lăsat deoparte, de a se forma prietenii în cadrul frumos și curat al credinței. De asemenea, s-au bucurat femeile credincioase din parohie care au pregătit mâncare pentru copii și cei care au sărit în ajutor cu bani și alimente. A fost un prilej pentru a ne apropia unii de alții...

   Ca urmare, am căpătat curaj și, în septembrie 2015 , cu experiența din anul anterior, am adunat cam același număr de copii pentru a doua ediție a taberei „Străjerilor cetății”. De ce „Străjerii cetății”? Pentru că Agârcia este situată la poalele Cetății Bâtca Doamnei. Satul, de asemenea este o cetate în care viețuiesc oameni cu credință, adică ostașii lui Hristos. Acești ostași străjuiesc cetatea lor prin rugăciunile lor de la biserică, de acasă sau de toată vremea. Și tinerii participanți la tabără sunt străjeri în devenire, în formare.

   Sperăm că în inimile celor care au participat la tabără să rămână amintiri frumoase care să rodească în timp, pe parcursul vieții...